osteopathie

PDF
Afdrukken
E-mail

Steeds meer en meer mensen gaan naar de osteopaat. Toch bestaan er nog verschillende ideeën over wat een osteopaat nu juist allemaal doet. De naam osteopathie wekt nog steeds gemengde gevoelens op. Niettegenstaande tal van klachten met succes worden behandeld zijn er mensen die wantrouwig blijven t.o.v. deze alternatieve geneeswijze. Meestal omdat ze niet weten wat osteopathie inhoudt….

Osteopathie is een manuele behandelingswijze met een uitgebreide filosofie. Het is een holistische geneeswijze. Dit wil zeggen dat de osteopaat het lichaam als één geheel bekijkt en behandelt. Het lichaam is één samenhangend geheel van beenderen, spieren, ligamenten…. en van organen die samen de werking van het gehele lichaam verzekeren. Alles moet bewegen in het lichaam! In de osteopatische diagnostiek gaat men na welke structuren niet meer goed bewegen. Alle anatomische structuren worden geëvalueerd en indien er bewegingsverlies is, wordt deze met osteopatische technieken terug in balans gebracht.

Een osteopaat is een puzzelaar die op zoek gaat naar de oorzaak van een klacht!

Osteopathie valt in de categorie alternatieve geneeskunde. Het is omwille van het woord 'alternatief' dat er nog steeds veel mensen wantrouwig blijven. Men moet het eerder bekijken als complementaire geneeskunde. Een geneeswijze die complementair is aan de klassieke geneeskunde. Vaak is er de verwarring met de 'kraker' of chiropractor. Chiropraxie is eveneens een alternatieve geneeswijze die zich enkel baseert op mobiliteitsverliezen in de wervelzuil. Het kraken of manipuleren is een techniek die ook in de osteopathie gebruikt kan worden naast vele andere. Kortom beperkt chiropraxie zich tot de behandeling van de wervelzuil terwijl osteopathie ook o.a. de organen en de schedel behandelt.

Osteopathie wordt meer en meer bekend onder de bevolking. Steeds meer mensen doen beroep op een osteopaat. Eindelijk krijgt de osteopathie haar welverdiende erkenning en het respect waarop ze recht heeft. Niet enkel wordt rugpijn met succes behandeld zoals velen denken. Een brede waaier van fysische en psychische klachten, kwalen en ongemakken horen ook tot de werkingssfeer van de osteopathie.